I.DOCUMENTE PERSONALE :

 • - Curriculum vitae ;
 • - Fișa postului bibliotecarului /responsabil CDI ;
 • - Fișa de evaluare /autoevaluare ;
 • - Adeverințe ,certificate , diplome care să ateste calificarea în domeniu ;
 • - Adeverințe , certificate , diplome care să ateste participarea de la concursuri de formare continuă ;

 

II.DOCUMENTE MANAGERIALE :

III.DOCUMENTE SPECIFICE :

 • - Registrul inventar (RI ) ;
 • - Registrul de mișcare a fondurilor (RMF ) ;
 • - Registrul de înscriere a cititorilor ;
 • - Fișe de cititor ;
 • - Mapă legislativă în format tipărit/ electronic : Legea Educației Nr 1/2011 , Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (O.M Nr. 5556/7 oct. 2011 ), Legea Bibliotecilor / 2001 ,Legea bibliotecilor 334/2009 , Legea bibliotecilor 334/2002) ;
 • - Tipizate specifice ;
 • - Decizii ale conducerii unității de învățământ privind activitatea bibliotecii /CDI ;
 • - Proces-verbal de înființare a Grupului de sprijin al bibliotecii (format din elevi și profesori );
 • - Acte de intrare a documentelor în fondul de gestiune al bibliotecii /CDI ;
 • - Acte privind scoaterea documentelor din gestiune (dosare de casare );
 • - Diverse documente primite (corespondență) .